Timbangan yang Baik

" Tak peduli seberapa lama engkau melangkah asalkan engkau tak pernah berhenti."